Ogniem i Mieczem - By Fire and Sword

Historyczna Gra Strategiczna - Historical Wargame
Dzisiaj jest sob maja 15, 2021 8:05 am

Strefa czasowa UTC+1godz. [letni]
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1 ] 
Autor Wiadomość
 Tytuł: Regulamin
Post: pn maja 11, 2009 9:03 am 
Offline
Ciura obozowy/Camp follower
Awatar użytkownika

Rejestracja: pt maja 08, 2009 5:11 am
Posty: 549
Lokalizacja: Częstochowa
I. Przepisy wstępne

Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Forum internetowego gry Ogniem i Mieczem, znajdującego się pod adresem internetowym http://www.forum.oim.wargamer.pl/. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Uczestników Forum, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem witryny Strategicznej Gry Historycznej Ogniem i Mieczem.

Forum stworzone zostało dla fanów, graczy i użytkowników strony Ogniem i Mieczem, służy jako platforma do prowadzenia dyskusji, wymiany poglądów oraz komunikacji z Administracją strony i Wydawcą gry Ogniem i Mieczem.

§ 1. Uczestnikiem Forum Ogniem i Mieczem, zwanym dalej Forum, staje się każda osoba z chwilą umieszczenia pierwszej wypowiedzi na Forum.

§ 1a. Uczestnictwo w Forum wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu.

§ 2. Uczestnicy Forum zobowiązani są do respektowania norm prawnych i obyczajowych obowiązujących w Polsce.

§ 3. Treść regulaminu i wszystkie jego normy należą do kompetencji Administracji witryny Strategicznej Gry Historycznej Ogniem i Mieczem, zwanej dalej Administracją OiM, która zastrzega sobie prawo dokonywania zmian, informując o tym użytkowników za pośrednictwem biuletynu informacyjnego.

§ 4. Wszelkie wątpliwości i sprawy sporne związane z funkcjonowaniem Forum i interpretacją regulaminu rozstrzyga Administracja OiM.

§ 4a. Uczestnik Forum publikuje swoje wypowiedzi wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administracja OiM co do zasady nie ponoszą odpowiedzialności za treści zamieszczane przez uczestników.

§ 4b. Uczestnik publikujący wypowiedzi na Forum, niniejszym upoważnia nieodpłatnie Administrację OiM oraz wskazane przez nią osoby, do zapisywania publikowanych wypowiedzi w pamięci komputera, obróbki cyfrowej celem dostosowania ich do wymogów portalu, publicznego udostępniania treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

II. Prawa uczestników

§ 5. Każdy z uczestników ma prawo do inicjowania nowych wątków w dostępnych dla niego działach. Działy Forum zawierają wątki, czyli wypowiedzi na zadany temat, komentowane przez kolejnych uczestników.

§ 6. Każdy z uczestników ma prawo do udzielania odpowiedzi w istniejących tematach, o ile są one otwarte i dla niego dostępne.

§ 6. 1. Każdy z uczestników ma prawo do swobodnego wyrażania swoich poglądów, o ile nie łamie przez to niniejszego regulaminu, prawa państwowego na czele z Konstytucją i Prawami Człowieka.

§ 6. 2. Aby mieć pełną możliwość wypowiedzi we wszystkich działach Forum, należy się zarejestrować. Uczestnicy niezarejestrowani mogą jedynie przeglądać i czytać Forum bez prawa wypowiedzi.

§ 6. 3. Zarejestrowany uczestnik może zwrócić się do Administratora o przyznanie mu prawa do wypowiadania się w działach Forum, do których dostęp został przez Administratora ograniczony.

§ 7. Użytkownicy zarejestrowani, mogą otrzymywać na konta e-mail wiadomości z treścią odpowiedzi udzielanych na ich wypowiedzi.

§ 8. We wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Forum można uzyskać pomoc od moderatora Forum.

§ 9. W razie problemów natury technicznej należy zwrócić się do Administratora z wnioskiem o ich rozwiązanie.

§ 9a. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, administrator niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

III. Obowiązki uczestników

§ 10. Należy stosować się do zaleceń zawartych w instrukcji obsługi Forum, a w szczególności:

a) sprawdzić, czy tematyka publikowanego wątku nie pokrywa się z tematyką któregoś z już istniejących i otwartych wątków,

b) treść wątku dostosować do tematyki działu Forum,

c) cytować wyłącznie te fragmenty wypowiedzi rozmówcy, na które bezpośrednio udziela się odpowiedzi. Należy wycinać cytaty, do których nie odnosi się wypowiedź.

d) dbać o przejrzystość wprowadzanych tekstów, a w szczególności zamiast długich lub nieczytelnych odnośników w postaci adresu URL wstawiać odnośniki w postaci linków hipertekstowych,

e) stosować się do zasad polskiej pisowni i interpunkcji - można się z nimi zapoznać tutaj - so.pwn.pl

f) zapoznać się z Netykietą i stosować się do niej w zakresie, w którym odnosi się ona do forum dyskusyjnego w kwestiach nie regulowanych przez niniejszy regulamin - tekst Netykiety tutaj - www.taat.pl/netykieta

g) starać się traktować innych uczestników dyskusji nie gorzej, niż sam chciałby być traktowany wedle ogólnie przyjętych norm grzecznościowych.

§ 11. Zamieszczanie tego samego wątku w kilku działach jest niedozwolone.

§ 12. Nowy wątek powinien składać się z identyfikującego go tytułu oraz treści stanowiącej jego rozwinięcie, która stanowiłaby podstawę do dyskusji. Tytuł powinien być pisany w stylu zdaniowym (pierwsza litera wielka, dalsze - małe). Tytuł powinien skrótowo prezentować zawartość i tematykę wątku. Treść wątku nie może być tylko cytatem lub fragmentem skopiowanym z innego źródła (nie dotyczy działu ogłoszeń).

§ 13. Treść wypowiedzi powinna być napisana w poprawnej polszczyźnie, bez błędów; w razie wątpliwości należy posłużyć się słownikiem lub innym sposobem sprawdzania pisowni. W przypadku nieco dłuższych wypowiedzi należy je formułować w zewnętrznym edytorze tekstu (najlepiej z automatycznym sprawdzaniem pisowni). W moduł sprawdzania pisowni polskiej wyposażona jest przeglądarka Mozilla Firefox. Do edycji dłuższych tekstów można używać np. edytora OpenOffice. Wypowiadamy się w języku polskim. W tekście wypowiedzi dopuszczalne jest zamieszczanie cytatów w języku oryginału. Wyjątek stanowią wyznaczone działy anglojęzyczne.

§ 14. Treść wypowiedzi powinna być merytoryczna, odnosząca się do tematyki wątku, zrozumiała dla innych uczestników.

§ 14. 1. Niesnaski osobiste między uczestnikami Forum lub uczestnikami i innymi osobami należy wyjaśniać sobie tylko poprzez e-mail, nie zawracając tym głowy reszcie uczestników. Zakazane jest inicjowanie wątków i wypowiedzi, których głównym podtekstem są sprawy osobiste a nie merytoryczne. Użytkownicy nie reagujący na upomnienia i ostrzeżenia Moderatorów wzywające do zaprzestania osobistych utarczek, mogą zostać zablokowani w dostępie do Forum na 7 dni. Dotyczy to wszystkich stron sporu - Forum jest dla wymiany myśli a nie dylematów osobistych.

§ 14. 2. Stopka dodawana do wypowiedzi nie powinna mieć więcej niż 300 znaków. Stopka szpecąca lub zakłócająca układ forum będzie traktowana jako złamanie regulaminu. Stopka może być traktowana jako część wypowiedzi. Mimo że w stopce można umieścić stosunkowo dużą ilość znaków Administracja OiM apeluje o rozwagę w tej kwestii. W przypadku gdy możliwość ta będzie drastycznie nadużywana, Administracja OiM ograniczy ilość możliwych do użycia w stopce/podpisie znaków.

§ 14. 3. Cytujmy jedynie krótkie fragmenty, mające przypomnieć, o co chodziło w cytowanej wypowiedzi.

§ 15. Wszystkie treści umieszczane na Forum winny zachowywać ogólnie przyjęte zasady kultury i poszanowania dla innych osób.

§ 15. 1. Zabrania się podszywania pod innych zarejestrowanych uczestników Forum.

§ 15. 2. Zabronione jest umieszczanie treści, do których autor nie posiada praw autorskich lub której źródło nie jest wyraźnie zaznaczone. Zabrania się dodawania jako załączniki plików pozyskanych nielegalnie lub objętych ograniczeniami rozpowszechniania.

§ 15. 3. Zabrania się wykorzystywać funkcjonalności wysyłania wiadomości prywatnych do rozsyłania przy jej pomocy jakichkolwiek materiałów reklamowych. W razie zaistnienia takiej sytuacji Administracja prosi o zgłoszenie się Adresata takiej wiadomości.

§ 16. Używanie na Forum więcej niż jednego loginu, tzw. nicka, przez jednego uczestnika jest zabronione. Używanie przez niezarejestrowanych uczestników pseudonimów wykorzystywanych przez uczestników zarejestrowanych jest zabronione.

§ 17. Wykorzystywanie Forum do ogłoszeń i reklamy w jakiejkolwiek formie dla towarów, usług, stron WWW itd., zarówno komercyjnych jak i niekomercyjnych, jest zabronione. Wyjątek dotyczy działu Kupię/Sprzedam, z ograniczeniem zawartym w ogłoszeniu administracyjny w tymże dziale: viewtopic.php?f=31&t=3858. Uczestnik, który nie stosuje się do tego w sposób uporczywy może mieć całkowicie zablokowany dostęp do Forum (tzw. ban). Dopuszcza się możliwość zamieszczania ilustracji towarów lub adresów stron WWW nawiązujących do tematu/wątku dyskusji.

IV. Kompetencje moderatora

§ 19. Moderatorzy nadzorują dyskusje prowadzone na Forum, ich zgodność z przyjętymi zasadami, strzegą praw i obowiązków.

§ 19. 1. Decyzje moderatora nie mogą być przedmiotem publicznych dyskusji. Moderator nie musi się tłumaczyć z powodów powziętych decyzji, na życzenie użytkownika podaje jedynie stosowny paragraf regulaminu. Od decyzji moderatora można się odwołać wyłącznie drogą mailową do kolegium moderatorów. Czas odpowiedzi wynosi jeden dzień roboczy.

§ 19. 2. W przypadku zastrzeżeń użytkownika do decyzji Moderatora, użytkownikowi przysługuje odwołanie do kolegium moderatorów, które sprawę definitywnie rozstrzyga. Jeżeli kolegium nie podejmie decyzji, decyzję ostateczną podejmuje Administracja OiM.

§ 19. 3. Kwestionowanie decyzji moderatora skutkuje jednodniowym zablokowaniem dostępu do Forum.

§ 19. 4. Pytania do kolegium należy kierować bezpośrednio na e-mail.

§ 20. Moderator organizuje pracę Forum, inicjując w razie potrzeby tematy, lub podtrzymując już istniejące.

§ 21. Moderator rozwiązuje problemy użytkowników udzielając im niezbędnych informacji dotyczących funkcjonowania Forum.

§ 22. W razie konieczności moderator przenosi tematy do właściwych działów, zamyka je w razie braku zainteresowania lub w razie złamania regulaminu przez autora wątku.

§ 22a. Moderator ma prawo zamknąć wątek na czas do 24 godz. w razie podejrzenia złamania regulaminu.

§ 22b. Wszelkie wątki zawierające dyskusje całkowicie bezsensowne i bezwartościowe, a zakładane w innych działach niż Offtop, będą przenoszone do działu Offtop.

§ 23. Moderator zwraca użytkownikom uwagę w niezbędnych przypadkach i wskazuje właściwe rozwiązania. W przypadku stwierdzenia naruszeń regulaminu Moderator upomina użytkownika. Jeśli upomnienie nie przynosi efektów, Moderator stosuje ostrzeżenie, blokadę wypowiedzi, usuwa wypowiedź lub stosuje sankcję przewidzianą wprost regulaminem. Moderatorzy mogą stosować powyższe środki łącznie.

§ 24. W wyjątkowych przypadkach moderator ma obowiązek usunąć wątek lub wypowiedź, w szczególności jeżeli:
a) zawiera on treści wulgarne (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.) lub kłamliwe (art. 23 Kodeksu cywilnego),
b) stanowi niekwestionowaną reklamę, naruszenie praw autorskich lub w inny sposób narusza prawo polskie,
c) dubluje istniejący wątek,
d) treść jest napisana wyjątkowo niestarannie i niekomunikatywnie,
e) treść nie posiada cech wskazujących na rozpoczęcie lub kontynuowanie dyskusji (nie dotyczy działu ogłoszeń),
f) propaguje alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.),
g) propaguje środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.);
h) obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego);
i) stanowią atak na firmę Wargamer i/lub jej współpracowników tworzących grę Ogniem i Mieczem;

§ 24a. W przypadku zaśmiecania wątków treściami nie na temat, po uprzednim upomnieniu, Moderator blokuje użytkownikowi dostęp do Forum na okres 7 dni. Jeśli sytuacja się powtarza, każda następna blokada trwa, zależnie od decyzji Moderatora, 14, 21 lub 28 dni.

§ 25. Na wniosek użytkownika moderator może usunąć jego wątek, jeżeli pozostali wypowiadający się w danym wątku wyrażą na to zgodę. Użytkownik Forum ma uprawnienia do kasowania własnych wypowiedzi.

§ 25. 1. Moderator dba o poprawność językową wypowiedzi na Forum. W przypadku ewidentnych i rażących błędów językowych moderator może dokonać korekty wypowiedzi nie zmieniając jej sensu ani stylu. W przypadku powtarzającej się niedbałości językowej przez uczestnika, moderator może udzielić mu publicznego upomnienia.

§ 25. 2. Wypowiedzi zawierające wulgaryzmy lub zwroty obraźliwe, mogące znieważyć inne osoby, mogą być przez moderatorów usuwane lub, w przypadku gdy zawierają treści istotne dla ciągłości dyskusji, moderator usuwa jedynie wypowiedzi znieważające, pozostawiając komentarz o ich usunięciu, blokując jednocześnie wypowiedź. Znieważanie innych uczestników Forum lub osób trzecich skutkuje zablokowaniem dostępu do Forum na okres 3-21 dni.

V. Kompetencje Administratora Forum

§ 26. Administrator Forum, zespół zarządzający stroną OiM zobowiązuje się do zapewniania w miarę możliwości nieprzerwanego funkcjonowania Forum i polepszania jego funkcjonalności oraz informowania o zmianach niniejszego regulaminu.

§ 27. Administrator Forum zobowiązuje się do nieprzekazywania innym podmiotom danych cyfrowych dotyczących uczestników, z wyjątkiem przypadków poważnego podejrzenia o złamanie prawa przez uczestnika, w szczególności zniesławienia, zniewagi, znieważenia grupy lub osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego), naruszenia prawa autorskiego (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.) oraz dóbr osobistych.

§ 28. Administrator rozstrzyga nierozstrzygnięte spory między uczestnikiem a moderatorem.

§ 29. Administrator powołuje i odwołuje moderatorów, dodaje, usuwa i łączy działy Forum.

§ 30. Administrator lub moderator może zablokować dostęp do Forum (ban) uczestnikowi, który uporczywie i/lub złośliwie lekceważy niniejszy regulamin. Ban może być zdjęty wedle uznania Administratora na wniosek zablokowanego uczestnika.

§ 30a. Administrator usuwa wszelkie okresowe ograniczenia dostępu do Forum określone niniejszym regulaminem, po upływie określonego terminu, wyłącznie na wniosek zainteresowanego uczestnika, jeżeli moderatorzy nie dopełnili tego w przewidzianym czasie.

§ 31. Administrator może zablokować dostęp do Forum użytkownikowi, który zakładając kolejne konta próbuje obejść blokadę.

§ 32. Administrator nie ma obowiązku usunąć informacji na wniosek czytelnika i dotyczącej czytelnika, jeżeli nie istnieją uzasadnione podejrzenia co do jej nieprawdziwości.

Regulamin został uaktualniony dnia 30 lipca 2009 roku. Poprawione zostały - martwy link do starego adresu forum oraz punkt III §13 - forum zawiera już fora angielskojęzyczne.

Regulamin został uaktualniony dnia 17 grudnia 2013 roku. Poprawiony został punkt III §17

Regulamin został uaktualniony dnia 20 kwietnia 2015 roku. Dodany został punkt III §24.i, poprawiony został punkt III § 25. 2


Na górę
 Wyświetl profil  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1 ] 

Strefa czasowa UTC+1godz. [letni]


Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość


Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Przejdź do:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group